Yeni Nesil Sosyal Medya
MeetMyID
MeetMyID, yeni insanlarla tanışmanın ve gerçek bağlantılar kurmanın heyecan verici bir yolu.

Profilinizi oluşturun, ilgi alanlarınızı paylaşın ve benzersiz kimliğinizi ortaya koyun. MeetMyID ile etkileşimde bulunun, gerçek insanları puanlayın, topluluklar keşfedin ve anlamlı ilişkiler kurun. Sosyal ağ deneyimini yeniden tanımlayan MeetMyID ile her anı değerli kılın. Şimdi hemen katılın ve yeni arkadaşlıklar kurmaya başlayın!

AYDINLATMA METNİ (KVKK)
Bu aydınlatma metni, MeetMyID uygulaması kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

1. Veri Sorumlusu
MeetMyID uygulamasının veri sorumlusu AZS Company, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No:4 İç Kapı No:13 Kağıthane/İSTANBUL, info@azscompany.com iletişim bilgilerine sahip olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlem sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, MeetMyID'nin sağladığı hizmetlerden faydalanmanızı sağlamak, uygulama içindeki
etkileşimi artırmak, kullanıcı deneyimini geliştirmek, güvenlik önlemlerini almak, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi
Kişisel verileriniz, işlenme amaçları gerektirdiği sürece ve KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak saklanacaktır. Verileriniz, işleme amaçları ortadan kalktığında veya yasal saklama süreleri sona erdiğinde silinecektir.

4. Kişisel Veri Aktarımı
Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK'nın öngördüğü şartlara uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sizlerin aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunu bildirmek isteriz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
j) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Kişisel Veri Güvenliği
Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, gerekli güvenlik önlemleri alınarak korunmaktadır. Ancak, internet üzerinden yapılan iletişimlerin veya elektronik ortamlarda saklanan verilerin tam güvenliğinin sağlanamayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Bu aydınlatma metni, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanmış olup, kişisel verilerinizi koruma ve işleme sürecimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için info@azscompany.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.